Pengar

"Money makes the world go round, world go round" - så sjungs de i en musikal om världens kapitalistiska gång och visst måste man allt hålla med. Vi arbetar för pengar och vi konsumerar så pass att vi fullföljer det här eviga kretsloppet. Nu så har man dock tagit ett steg vidare och nu så kan man till exempel sälja sådant som man inte längre behöver istället för att kasta det. Nämligen gamla mobiltelefoner som ändå byts ut var tredje år. Jag själv har provat det och tycker det är fantastiskt att det finns.